takaisin

Highlands


Highlandsin alue käsittää miltei kokonaisuudessaan pohjoisen Skotlannin, lukuunottamatta Speysiden ja Islayn alueita. Highland voidaan maantieteellisesti jakaa vielä itäiseen, läntiseen, pohjoiseen ja eteläiseen osaan, sekä saariin, joihin kuuluvat Arran, Jura, Orkney, Mull ja Skye.

Suurin osa mallasviskeistä tulee juuri Highlandsin alueelta. 50% näistä Speysiden alueelta, joka usein mielletäänkin omaksi itsenäiseksi alueekseen. Highlandin viskejä ei voida kategorisoida juuri tietyntyyppisiksi, sillä alueen viskikirjo on niin laaja ja tuotanto-olosuhteet alueittain saattavat erota suurestikin. Esimerkiksi Juran saarella on kesäisin melkeinpä trooppiseen verrattava ilmasto, kun taasen Orkneyn saarella saattaa olla todella viileääkin.

Itäinen Highland

Glendronach, Glen Garioch

Läntinen Highland

Glenlochy

Eteläinen Highland

Pohjoinen Highland

Saaret

Skotlannin saarien viskit ovat keskenään hyvinkin erityypisiä. Omaksi alueekseen luettavan Islayn viskit ovat oma lukunsa, eikä niitä mielletä Highlandin viskeiksi. Sen sijaan jo luetelluilta Arranin, Juran, Orkneyn, Mullin ja Skyen saarilta tulevat viskit lasketaan Highlandin saarien viskeiksi. Skyen saarella toimivan Taliskerin viskit ovat hyvinkin samankaltaisia kuin Islayn viskit, kun taas pohjoisen Orkneyn saaren Hihgland Park ja Scapa ovat jo keskenäänkin hyvin erityyppisiä Hihgland Parkin ollessa savuinen ja tasapainoinen siinä missä Scapa on hyvin merellinen viski.

Highland Park, Scapa, Talisker, Isle of Jura